વિભાગ

સુચના

આજે ગુજરાત દિવસના પાવન અવસર પર આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ઝાઝી.કોમ હવે યુનીકોડ ફોન્ટ માં ઉપલબ્ધ છે.

જુના વેબપેજ માટે અહીં કલીલ કરો….. (હિતાથૅ ફોન્ટ હોવા જરુરી છે.)

અતિથી દેવો ભવ:

We have 309 guests and no members online

મદદ

 


 રમુજ

પત્રકાર : અગર વિપક્ષમાંથી કોઈ નેતા તમારી પાર્ટીમાં સામેલ થઈ જાય તો તમે એને શું કહેશો?

નેતાજી : હ્યદય પરિવર્તન.

ભણતર

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
  • 35 એમએમ સિનેમા સ્કોપમાં બનેલી પ્રથમ ગુજરાતી ફિલ્મ કઇ ? - દરિયાછોરું
  • C.E.E.નું પૂરું નામ જણાવો. –  સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેન્ટ એજયુકેશન (અમદાવાદ)
  • G.E.E.R.નું પૂરું નામ જણાવો.  -  ગુજરાત ઈકોલોજીકલ એજયુકેશન એન્ડ રીસર્ચ ફાઉન્ડેશન (ગાંધીનગર)
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

gsebguide.ning.com is one of the emerging website for the students appearing for  std 10 Gujarat board.

For other boards like ICSE, IGCSE or CBSE there are numerous websites which gives study material, guidance, past papers and model papers to the students free of cost, but such a website is not found for students appearing in state board. Gujarat board’s official website is the only source, but that too does not provide more number of papers.

Looking at the prevailing situation, to help the students of std 10 GSEB, an attempt has been made to put up papers of different school under one name and provide this service free of cost through gsebguide.ning.com

To begin with gsebguide.ning.com is providing

  • Syllabus
  • Blueprint of model paper
  • Model paper
  • Past exam paper of board
  • Prelim exam papers of different schools
  • Career guidance on options available after 10


gsebguide.ning.com is created with an intention to provide about 15 -20 reliable papers of each subject, free of cost. Coordination is established with different leading schools and their prelim exam papers are uploaded. Link is given to the schools whose papers are uploaded, so that the students receiving papers can know more about these schools.

Currently gsebguide.ning.com has papers of different leading schools of Rajkot and efforts are made to get papers of other school from other cities. Blog and chat are created within the site so that students can get their doubts solved there and there itself. Apart from this it also offers career guidance.

To avail all this benefit students and parent need to Sign up   to   gsebguide.ning.com Which is offered at free of costSteps to register for gsebguide.ning.com

step 1
Type gsebguide.ning.com in your address bar (without http/www)

step 2
click on signup as you are not a member
if you are already a member you need to sign in

step 3
for beginners- you will have to fill the require fields and submit it, it will generate a mail to your account which you have given, go to the account and give a click on the link you have receive from
gsebguide.ning.com.
This has now forwarded your application to be the member to the administrator of the site.
Once your application gets approved you can sign in and use this website.
for members - You just need to sign in give your password and the site is open for you to access

step 4
you will see the main page when site opens.
Wait for the site to get loaded completely.
Under the tab of papers you will find names of different subjects, click on the subjects and the new window opens up

in this window you will find
1. Folder having papers of different schools
2. Syllabus for the subject
3. Paper style and blue print of the subject

I hope this guidance would help you in accessing the website.

In case you have problems in doing so please feel free to contact me on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zazi.com © 2009 . All right reserved feed-image Feed Entries