વિભાગ

સુચના

આજે ગુજરાત દિવસના પાવન અવસર પર આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ઝાઝી.કોમ હવે યુનીકોડ ફોન્ટ માં ઉપલબ્ધ છે.

જુના વેબપેજ માટે અહીં કલીલ કરો….. (હિતાથૅ ફોન્ટ હોવા જરુરી છે.)

અતિથી દેવો ભવ:

We have 133 guests and no members online

મદદ

 


 રમુજ

મારી પત્નીની યાદદાજીત બહુ ખરાબ છે.
બધું ભૂલી જયા છે ?
ના, બધુ યાદ રાખે છે.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
કકકો સરસ્વતીની ખાણકરવાં તો સારાં કામદુખ ખમતા ધરવી હામગણ રુણ હક ચોખ્ખી રીતઘરમાં સૌથી ધર પ્રીતચારિત્રે જન જિતાયછળકપટે સૌ દુણાયજન્તુ પ્રત્યેકે જીવઝાડ બીજ પણ જાણ સજીવટંટા નવ વહોરો કદાઠઠઠા અતિથી આપદાડર એક પ્રભુનો ધરોજે ઢંગે નહિ પાધરોનવ તપ કો્રધે લવલેશથડને દઢ વળગ હમેશદમામ પોલે લોકો હસેધન લોભે નીતિ પણ ખસેનાગો સૌથી ખસ ખસ થશેપળ પણ ન નકામી ખુઓનેકીફળ મીઠાં જુઓબોલીથી પોત જણાયભીખે નવ પેટ ભરાયમગરુરી ખત્તા ખાયયશ છે દુલૅભ વળી હવાઇરંકરાયને નહોય સગાઇલક્ષમી ચંચળ, આવે જાયવેણ સાથ વકકર વહી જાયશંકર સૌનું શુભ કરેષટ ગુણ ષટ અવગુણ ખરેસહકારે સપંત વડીહળ કણ દે તું ગાલ્લે ભરી


કકકે સ્વર ભળતા દસચાર


વળી જોડ મીંડાં ન વિસાર


અનુક્રમે ઊતરીએ પારઅદબ અકારે નિત કર યાદઆળસ છે ત્યાં કશી મુરાદઇ એ ઇમાન ન ક્ષણ વીસરોઇ છે ઇશ ચરાચર ભયોૅઉંમર ઘડી ઘડી વહી જાયઊજમથી ઘણું પમાયૠષિ સન્ત જગે વન્દાયૠ થી શબ્દ ન કો મંડાય


અ‘
અ‘ ન અ‘બ કોઇનીથી રાચએકલ તોયે ન તજવું સાચ


આ‘
આ‘ખાતે જણનું માપઓશિયાળો ખુએ આપઐકય છે ચડતી સઘ


અૌ
અૌઠ હાથ કાયાનું કદ   
આંખની અંદર કીકી જુઓ   
માંહય બહાર આત્મા અનુભવો   
કકકો સરસ્વતીની ખાણ
કકકે વસી સુનીતિ જાણ   
કકકે બલ જય ઉદય પ્રમાણ
કકકો પ્રગતિદાતા માન
કકકાથી ૐકાર જ્ઞાન


...

Zazi.com © 2009 . All right reserved