વિભાગ

સુચના

આજે ગુજરાત દિવસના પાવન અવસર પર આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ઝાઝી.કોમ હવે યુનીકોડ ફોન્ટ માં ઉપલબ્ધ છે.

જુના વેબપેજ માટે અહીં કલીલ કરો….. (હિતાથૅ ફોન્ટ હોવા જરુરી છે.)

અતિથી દેવો ભવ:

We have 64 guests and no members online

મદદ

 


 રમુજ

એક પોલીસવાળાએ પોતાના મિત્રને કહયું , સ્ત્રીઓ ગાડી એટલા માટે ધીમી ચલાવે છે કે દુઘર્ટના ન થાય .કારણ કે દુઘર્ટના થાય તો એની સાચી ઉંમર અખબારમાં છપાઈ જાય.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


હે મુજ માતૃભૂમિ!
રગરગના પ્રતિસ્પંદનમાં બસ તું જ રહી છે ઘૂમી!
કણ કણ માટી તારી, ગરવા
ભૂત થકી મઘમઘતી,
નયૉ તેજનાં સિંચન પામી
મોતી શી ઝગમગતી!

રોમ રોમ પુલકિત અમ થાતાં લેતાં તવ પદ ચૂમી!
તેં જ ભાનુના ભગૅની જગતે
પ્રથમ રુચા લલકારી,
ભેટ ધયૉ તેં કવિ યુગંધર
સંતો સૌ અલગારી!

વિભવવૃષ્ટિથી ધન્ય ધરા જયાં મધુરપ લૂમી ઝૂમી
લીલાં મસ્તક જહીં વધેરી
રળી શહીદી રાતી!
કર કોમળ કંકણવંતાએ
ધરી તેગ જયાં તાતી!
કાળથપાટો કૈંક જીરવી, દૈવતવાળી ભૂમિ!


...

Zazi.com © 2009 . All right reserved