Print
Parent Category: કવિતા
Category: મુશાયરો
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 બારીમાંના કાટખૂણે કપાતા
સળિયાથી ચેરાયેલ
શ્યામ નિસંગ આભ ઓઢીને બસ,
હવે હું સુઇ જાઉં છું.!
તો,
આંખના દિપક તળે
અગણ અદીઠ તારક ઝબકે ઝબકે.
સફાળી ઊઠી
ફગાવી દઉં હું આભ,
તો,


...

આજ રાત મારા સપનને
ગુલમહોરની કુસુમિત ડાળ ઊગી
સપનની કોક પાંદડીએ ફરકયું
તારું શરદચાંદની શું મરકી જવું,
સપનને કોક પુષ્પે થરકયું
તારું વાસંતી વાયરા શું ફરકી જવું

...