વિભાગ

સુચના

આજે ગુજરાત દિવસના પાવન અવસર પર આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ઝાઝી.કોમ હવે યુનીકોડ ફોન્ટ માં ઉપલબ્ધ છે.

જુના વેબપેજ માટે અહીં કલીલ કરો….. (હિતાથૅ ફોન્ટ હોવા જરુરી છે.)

અતિથી દેવો ભવ:

We have 467 guests and no members online

મદદ

 


 રમુજ

એક પોલીસવાળાએ પોતાના મિત્રને કહયું , સ્ત્રીઓ ગાડી એટલા માટે ધીમી ચલાવે છે કે દુઘર્ટના ન થાય .કારણ કે દુઘર્ટના થાય તો એની સાચી ઉંમર અખબારમાં છપાઈ જાય.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 જયારે હું હતું પશુ અજ્ઞાન રે,
નહોતું ખાન કે પાનનું ભાન રે,
ત્યારે કોણ મારી સારી સંભાળ,
કરતું ધરી વહાલ? તે તો તું જ માવડી

કોણ ઊંઘતું હેતે ઊંઘાડીને,
કોણ અંગનું હીર ધવડાવીને,
થતું હુંથી અધિક પ્રસન્ન,
પોતાને મન? તે તો તું જ માવડી

માંથુ મારી, ઉછાળી હું લાત રે,
ધાવું તેમ તેમ થઇ રળિયાત રે,
કોણ મીઠડાં લેતું મુખ,
પામી મહા સુખ! તે તો તું જ માવડી

મને કોણ ઉઠાડી બેસતું?
મને કોણ રિઝાવી રમાડતું?
કોણ ગાતું ઊંઘાડવા ગીત,
પ્રફુલ્લિત ચિત્ત? તે તો તું જ માવડી

જરા માથું દુખે કદી માહરું,
કોણ ચોંકી થતું દેખી બાવરું?
કરી કરીને કડવા કવાથ,
પીતું ખુશી સાથ? તે તો તું જ માવડી

કોણ શીખવતું બોલતાં ચાલતાં,
કોણ કહેતું મનહર વારતા,
દીઠા દહાડી અસંખ્ય દોષ,
તોયે ન કયોૅ રોષ, તે તો તું જ માવડી

તારા પ્રેમના પાર પમાય ના,
તારાં કયૉં તે કોએ કરાય ના,
અરે તેં મળમૂત્ર અથાગ,
વહયાં, લહયાં ભાગ્ય ! ધન ! ધન મારી માવડી

તારો પાડ શું વાળું વળાય ના,
મૂકી માથું ખોળામાં હું માયના,
બોલું નવલ ગગળો થઇ વાણ,
તારું છે કલ્યાણ, જય જય મારી માવડી

...

Zazi.com © 2009 . All right reserved