Print
Parent Category: યાયાવર
Category: સપ્ટેમ્બર 2010
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ઉગતા સુયૅનો જમાનો છે જુવો ભાઈ
ખીલતી કળીનો જમાનો છે જુવો ભાઈ

ઉખેડી નાખ્યો બાપ દાદાનો જુનો વારસો
હવે ઈતિહાસના પાના ઉઘાડી જુવો ભાઈ

તડકો, બફારો, ઘામ, ચીકણો ભેજ, વરસાદ
ક્યારેક શીતમહેલની બહાર આવી જુવો ભાઈ

ગોચર અને ખેતર પર બની રહ્યા મહાલયો
હવે ઉધઈ, સાંપના નખરા રોજ જુવો ભાઈ

તારા માટે પ્રેમ નથી, એવુંય નથી કે ભુલ્યા
બહુ જુના સ્વભાવ નો “ઝાઝી” જુવો ભાઈ