Print
Parent Category: યાયાવર
Category: ઓગસ્ટ - 2013
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

લીલી ધરાના માનમાં, આકાશ નીચે આવ તું.
ના રહે કશા ગુમાનમાં, આકાશ નીચે આવ તું.

એ પણ તને જ પામવા દરરોજ ઊંચે જાય છે,
આદાન અને પ્રદાનમાં,આકાશ નીચે આવ તું.

તું જેમ નીચે ઝૂકતો.. શ્રાવણ મહિનામાં સદા !
બસ એમ આ રમજાનમાં,આકાશ નીચે આવ તું.

જે એક ડગમાં માપતો આખા ગગન પાતાળને,
એ માનવીની શાનમાં, આકાશ નીચે આવ તું.

તું પ્રેમથી કાં ભેટતો.. ખારા સમંદરને ભલા ?
ખેતર, નદી ને રાનમાં, આકાશ નીચે આવ તું.

-- કુમાર જિનેશ શાહ


ગાંધીધામ, કચ્છ, ગુજરાત