Print
Parent Category: યાયાવર
Category: જુલાઈ-2013
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ફેસબુકની એક સંબંધ ચાદર ખેંચાઈ ગઈ
આદતની એક પરખ શરમ દેખાઈ ગઈ

સાગરની એક ખરાબ આદત વહાઈ ગઈ
કિનારાની એક પરખ જરાંક વણાઈ ગઈ

ઇરાદાની એક રેતીમાં દિવાર ચણાઈ ગઈ
જરૂરતની એક અજબ તસ્વીર ખેંચાઈ ગઈ

પ્રારંભની એક ગજબ તાસીર સર્જાઈ ગઈ
અસ્તીત્વની એક નજર બહાર ભરાઈ ગઈ

મિત્રતાની  એક મીઠ્ઠી સુવાસ ફેલાઈ ગઈ
પુતળીની એક ખબર શુકન ગણાઈ ગઈ

જનાજાની એક ચાદર ખુલી વિખાઈ ગઈ
સહારાની એક આદત આમ જણાઈ ગઈ

--- રેખા શુક્લ