Print
Parent Category: યાયાવર
Category: ઓગસ્ટ 2012
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

જો તપાવીને, ગળું એવો નથી

કેવી રીતે હું હવાને ના કહું?
ભેજ છું બાકી ભળું એવો નથી

પાપ મેં પણ એક કર્યું છે સખી
બાકી કોઈથી ડરું એવો નથી


દોસ્તી શું રાખવાની નામની?
હું બધાને તો ગમું એવો નથી

રાહ શું જોયા કરો છો દુશ્મનો
જીવવાનો છું, મરું એવો નથી

દાખલો મેં મારો આપી જોયો છે
ખોટું ઝાઝી હું કરું એવો નથી...........ચિરાગ ઝા “ઝાઝી”