Print
Parent Category: યાયાવર
Category: નવેમ્બર 2011
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

જિંદગીના જામ એતો કાચનાં મકાન
આપણા સૌ ગામ એતો કાચનાં મકાન

ઝાંઝવા કાંઠે તુ કયાં ભૂલો પડયો ભલા
તૃષાને દે લગામ એતો કાચના, મકાન.

સંશયની કાંકરીથી તૂટી એ જશે
કાળજાના ધામ એતો કાચનાં મકાન.

સમયની આંધી ઉડાવી રેત એ જશે
આ તમારા નામ એતો કાચનાં મકાન.


ક્યાં સુધી મુઠ્ઠી મહીં એ રેત થામશો
છોડ મમતની હામ એતો કાચનાં મકાન.

બાગમાં તારા સમયની વેલ હંગામી
બોલાશે પછી રામ એતો કાચનાં મકાન.

કોઇના પણ ઘર ઉપર પથ્થર નહીં ફેંકો
આપણા યે ધામ એતો કાચનાં મકાન.

આંગળીની ખીંટ થી નિશ્ચે સરી જશે
દિલ વગરના કામ એતો કાચનાં મકાન.

હૈયાંને વેચવા ‘કોઇ ભરતું હશે બજાર,
એનાતો કેવાં દામ એતો કાચનાં મકાન.

બ્રામ્પટન , ઓન્ટારીઓ, કેનડા