Print
Parent Category: યાયાવર
Category: ઓક્ટોબર-2011
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

આભ વગરની ચકલી નું કોણ?
આબ વગરની મછલી નું કોણ?

પ્રાણ સરકતો ઝટકી જો  જાય
જીવ વગરની ઢગલી નું કોણ?

ખેલ તમાશે લટકી ગઈ મુંગી 
દોર વગરની પુતલી નું કોણ?


ગોળ ચકરડી નાનકી ફરતી
તાલ વગરની ટપલી નું કોણ?

અંધ ડગર જ્યાં કરતાલે ઝુમે 
સૂર વગરની પગલી નું કોણ?


ચિરાગ ઝા “ઝાઝી”