અવિનાશ વ્યાસ છાપો
ઉપભોક્તાઓનુ મુલ્યાંકન: / 4
બેકારશ્રેષ્ઠ 
સંગીત - મહેફીલ
આના લેખક છે અવિનાશ વ્યાસ   
રવિવાર, 04 એપ્રીલ 2010 16:59
Share

અવિનાશ વ્યાસ
અમે અમદાવાદી...સંજય ઓઝા...અવિનાશ વ્યાસ
ધરા જરી ધીમી થા...રુચિર દવે અને કાજલ ચંદિરામાની...અવિનાશ વ્યાસ
મારા રામ તમે સીતાજીને તોલે ન અવો
હે સાબદા રહેજો.....
પિયરની પીપળીથી આવ્યું પારેવડું......
બે મત નથી એકજ મત છે......
હું તો ફૂલડા વિણવા ગઈતી......
મારો મારગડો રોકીને....
માડી તારું કંકુ ખયુઁ ને સૂરજ ઉઞ્યો....

Share