મકર(જ, ખ) છાપો
ઉપભોક્તાઓનુ મુલ્યાંકન: / 4088
બેકારશ્રેષ્ઠ 
બાળ જગત - બાળ નામાવલિ
આના લેખક છે ચિરાગ ઝા “ઝાઝી”   
રવિવાર, 25 એપ્રીલ 2010 17:25
Share


ખ્યાલ,ખંજન,ખુશલ,ખગેશ,
ખેલન,ખુશાલ.


ખુશી,ખ્યાતિ,ખેવના,ખુશાલી,
ખુશ્બૂ,ખંજના..


જગત,જતીન,જપન,જલ્પન,
જશ, જાગૃત,જીતેન,જગન,
જવાહર,જવલંત,જિગીશ,જુગનૂ,
જુગલ,જૈમિનિ,જીત,જન્મેશ, જય,જાગેશ,જિતેશ,જીવન,
જગજિત,જૈમિન,જાબાલિ,જીજ્ઞેશ,
જીનેશ.

જ્ઞાનેશ, જ્ઞાનેન્દ્ભ, જ્ઞાનેશ્વર.

જાનકી,જલ્પા,જસ્મિન,જાન્હવી,
જિજ્ઞાસા,જૂહી,જયના,જવાલા,
જાગૃતિ,જીગીષા,જેતલ,જોલી,
જવનિકા,જામિની,જેનીસ,જયેષ્ઠા,
જુગમા,જયોતિ,જોષા,જયા.

જ્ઞનદા, જ્ઞાની.

Share