સિંહ (મ, ટ) છાપો
ઉપભોક્તાઓનુ મુલ્યાંકન: / 2530
બેકારશ્રેષ્ઠ 
બાળ જગત - બાળ નામાવલિ
આના લેખક છે ચિરાગ ઝા “ઝાઝી”   
રવિવાર, 25 એપ્રીલ 2010 16:20
Share
મકરંદ, મનુજ, માધવેશ, મનન,
મયુર, મનજિત, મયંક, માનસ,
મન્મથ, મામૅિક, મનુજ, મનેશ,
મનોમય, મૈત્રેય, મંદાર, મલય,
મલ્હાર, મૌલિક, મહષૅિ, મોહિત,
માનવ, મનોજ્ઞ, મંથન, મેઘલ,
મંજુલ, મૃદંગ, મૃત્યુંજય, માકૅંડ,
માધવ, મોહન, મૈનાક, મિતુલ,
મિતીશ, મિત્રક, મિહિત, મંત્ર,
મૈકલ, મિલિંદ, મિલિન, મિહિર,
મિનાંગ,મુકુર, મિનેષ, મિલાપ,
મુંજાલ, મુકતક, મુનિર,મૃગાંક,
મુનિ, મુનિશ્રી,મૃગેશ, મુનિશ,
મૌલેશ, મૃણાલ, મેઘાવિન, મોહક,
મૃદુલ


માનસી, મંજુલા, માતંગી, મોહીની,
માધુરી, મનશા, મનસ્વી, મનીષી,
માયા, મહેક, મૃણાલી, મનાલી,
મનજ્ઞા, મેનકા, મયુષી, મયુના,
મલ્લિકા, મહિમા, મંજરી, મંજુષા,
માલા, માનિની, માલીની, મંદા,
મૃદંગી, મૃગાક્ષી, મીતાલી, માલવી,
માલા, મૃગા, માનુની, માગીૅ,
મૌલા, મૌલિ, મુકતા, મિત્રા,
મીતાક્ષી, મીતા, મીનાક્ષી, મૃદુલા,
મુકિત, મુગ્ધા, મુદિતા, મોરલી,
મીરા, માધવી, મેહા, મૈત્રી,માદ્રિ
મેઘાવી, મોહના, મૌસમી, મૌલિકા,
ટીકુ, ટીપુ, ટીનો, ટીનીયો,
ટીપેન્દ્ર, ટીંકુ, ટીંકેશ,ટેકુ


ટીના, ટિવન્કલ, ટહુકો,
ટીમી, ટીશી,

 

Share