મિથુન (ક, છ, ઘ) છાપો
ઉપભોક્તાઓનુ મુલ્યાંકન: / 2931
બેકારશ્રેષ્ઠ 
બાળ જગત - બાળ નામાવલિ
આના લેખક છે ચિરાગ ઝા “ઝાઝી”   
રવિવાર, 25 એપ્રીલ 2010 15:48
Share
કન્હાઇ, કથન, કરણ, કથિત,
કનિષ્ક, કપિલ, કપીશ, કર્ણ,
કલ્પજ, કવન, કર્ણિક, કરણ,
કુશજ, કશ્મલ, કંર્દપ, કલ્પક,
કશ્યપ, કવિશ, કૈરવ, કાર્તિક,
કિન્નર, કૈવલ્ય, કેયૂર, કીર્તન,
કિરાત, કાવ્ય, કૃપાલ, કેદાર,
કુશલ, કૃણાલ, કૌશલ, કુશાન,
કુશજ, કૌમિલ, કૃપલ, કુશાંગ,
કેવલ, કલ્પિત, કૃશાંગ, કૃતાર્થ,
કાર્તિકેય, કોવિદ, કૌટિલ્ય, કોસ્તુભ.

ક્ષિતિજ, ક્ષેમલ, ક્ષીરેશ, ક્ષિતીશ, ક્ષેમાંગ, ક્ષિતિન, ક્ષેમિન.
કજરી, કક્ષા, કપૂરી, કપિલા,
કન્યા, કર્પૂરી, કરુણા, કર્ણિકા,
કલાશ્રી, કાનન, કલના, કૃતિ,
કવિતા, કંચન, કામ્યા, કેતુલ,
કિશલ, કાર્તકી, કંથા, કિંજન,
કાવેરી, કાનલ, કામિની, કીર્તિ,
કાલિંદી, કાશ્મિરા, કીર્તના, કુંજ,
કૃપા, કેતના, કિન્નરી, ક્રિપલ,
કોશા, કીર્તિદા, કુંજન, કૃપલ,
ક્રીના, કૌમુદી, કૃતા, કૈરવી,
કૃતિકા, કૃપાલી,કેસર,કાવ્યા,
કૃષ્ણા, ક્રિષ્ણા, કેતકી.

ક્ષમા, ક્ષિતિકા, ક્ષુભા્ર, ક્ષિતિજા, ક્ષેમી, ક્ષિપા્ર, ક્ષિતિ.
છાયાંગ,છબીલ, છાયાંક.


છાયા, છાયલ, છંદિતા.

ઘોષાંક, ઘનશ્યામ, ઘનાંશ.


ઘનિતા, ઘટિકા,ઘોષાલી.

Share