ચંદનબેન દલાલ છાપો
ઉપભોક્તાઓનુ મુલ્યાંકન: / 0
બેકારશ્રેષ્ઠ 
કવિતા - મુશાયરો
આના લેખક છે ચંદનબેન દલાલ   
રવિવાર, 11 એપ્રીલ 2010 16:37
Shareચુંદડીની ચાર કિનારી ચુંદલડી નવરંગી ઓઢી
પાલવડા એમાં બહુ ભારી ચુંદલડી નવરંગી ઓઢી
વચમાં વિદેહની ભૂમિ ચુંદલડી નવરંગી ઓઢી
અરિહંતની થાય અનુભૂતિ ચુંદલડી નવરંગી ઓઢી

...

Share