ખલીલ ધનતેજવી છાપો
ઉપભોક્તાઓનુ મુલ્યાંકન: / 1
બેકારશ્રેષ્ઠ 
કવિતા - મુશાયરો
આના લેખક છે ખલીલ ધનતેજવી   
રવિવાર, 11 એપ્રીલ 2010 05:03
Share

વૃક્ષ ઝંઝાવાત નહીં ઝીલી શકે
તરણું ઊખડી જાય તો કે જે મને
જિંદગી તારાથી હું થાકયો નથી
તું જો થાકી જાય તો કે જે મને

Share