વિભાગ

અતિથી દેવો ભવ:

અમારે 27 મહેમાનો ઓનલાઈન

રમુજ

તારી પત્ની બોલકણી છે, જાણે સાંભળ્યા જ કરીએ.

હું પણ સાંભળ્યા જ કરું છું, પતિએ જવાબ આપ્યો.


સુચના

આજે ગુજરાત દિવસના પાવન અવસર પર આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ઝાઝી.કોમ હવે યુનીકોડ ફોન્ટ માં ઉપલબ્ધ છે.

જુના વેબપેજ માટે અહીં કલીલ કરો….. (હિતાથૅ ફોન્ટ હોવા જરુરી છે.)

મદદ


 ઘર ઇ સેવા ઇ મેઇલ
email@zazi.com પી.ડી.એફ. છાપો ઇ-મેલ
ઉપભોક્તાઓનુ મુલ્યાંકન: / 1
બેકારશ્રેષ્ઠ 
email@zazi.com - email@zazi.com
આના લેખક છે email@zazi.com   
શનીવાર, 27 માર્ચ 2010 18:48
Share

તમારું નવું ઈ-પત્ર @ ઝાઝી.કોમ

Login:

Password:

Free email   @ zazi.com includes:

* Generous 1 GB storage
* Advanced Web 2.0 email Web Mail Interface
* Personal calendar and address book
* Inbox folders and message filing just like Outlook
* No reading of email for ad targeting
* Spam and virus filtering
* Service options include registered email and online storage
* 25MB file attachments

and more!

શું? તમારી પાસે ઝાઝી.કોમ નું ઈપત્ર નથી?
>>> ખાતુ ખોલાવો

Share
 

Comments 

 
0 # harshad brahmbhatt 2011-05-29 05:28
plg opn my acout
 
Zazi.com © 2009 . All right reserved