મુકુલ ચોકસી છાપો
ઉપભોક્તાઓનુ મુલ્યાંકન: / 1
બેકારશ્રેષ્ઠ 
કવિતા - મુશાયરો
આના લેખક છે મુકુલ ચોકસી   
રવિવાર, 11 એપ્રીલ 2010 18:31
Share

અમે કેકટસને કાંઠે લાંગરેલા હાથ થઇ બેઠા
તમે પણ કેટલા લોહીલુહાણ આધાર દઇ બેઠા

તો વચ્ચેની જગાને સૌ તળેટી નામ દઇ બેઠા
જો પહાડો ખીણથી બે ચાર ડગલાં દુર જઇ બેઠા

નિચોવાઇ ગયેલા હોઠને જોયા તો યાદ આવ્યું
ફરી કયાં કોઇનું ગમતું પલળતું નામ લઇ બેઠા!

અવસ્થાની નદીમાં આજ ઘોડાપૂર આવ્યાં, ને
અમે કાંઠા કદી નહીં છોડવાની હઠ લઇ બેઠા


...

Share